Pagini

Acesta este un Blog cu şi despre scriitorii români contemporani.

joi, 26 septembrie 2013

Gellu Dorian

„Eu lucrez tot timpul. Simt că mă pierd în zadar, atunci cînd nu scriu.”

Gellu Dorian s-a nascut în ziua 13 octombrie, anul 1953 la Botoșani. Profesia: bibliotecar; în prezent referent de specialitate la sectorul literatura-teatru al Centrului judetean de conservare si valorificare a traditiei si creatiei populare Botosani; redactor sef al revistei de cultura „Hyperion - Caiete botosanene“, redactor sef si consilier editorial al Editurii „Axa“ Botosani; presedintele Fundatiei Culturale „Hyperion - Caiete botosanene“ Botosani; director de programe al Societatii Culturale „Dacia Revival International“ New York; membru în colegiile de redactie ale revistelor: „Covorbiri literare”, „Poezia”, „Caietele de la Durau”. Initiatorul colectiei de poezie „La steaua - Poeti optzecisti”, Editura „Axa” Botosani. Initiatorul Premiului National de Poezie „Mihai Eminescu”, acordat în fiecare 15 ianuarie la Botosani. Este un scriitor botoșănean.


1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt dimensiuni existenţiale fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) acestea în viaţa dumneavoastră ?

1. Dacă destinul reprezintă o cale predestinată, opţiunea este o cale aleasă. Atunci când destinul unui scriitor se confundă şi cu opţiunea sa, calea poate fi aceeaşi. Iar dacă scriitorul dovedeşte că este unul de talent, atunci calea este cea bună. Dar în puţine cazuri destinul scriitorului adevărat l-a urcat pe piedestalul gloriei, dacă asta şi-a dorit, ci conjuncturile l-au făcut să se simtă mai tot timpul în pielea omului umilit de munca pe care şi-a ales-o fără să-şi asigure din ea existenţa, ceea ce de regulă pentru o altă meserie, opţiune a celui pus să aleagă ceva pentru a-şi câştiga existenţa lui şi ai celorlalţi membrii ai familiei, acest lucru se poate lesne realiza, însă fără vanitatea care-l împinge pe scriitor spre vise de nemurire şi existenţe confortabile. În cazul meu destinul m-a ales, iar opţiunea mea n-a fost alta decât aceea de a scrie şi încasa umilinţele de rigoare, izvorâte din prejudecăţile unei lumi care nu m-a privit niciodată cu ochi buni. Dar m-am obişnuit atât de mult cu această condiţie a scriitorului, nu numai român ci şi de pretutindeni, încât nu-mi mai fac nici un fel de probleme legate de ceea ce reprezintă împlinirea destinului meu într-o astfel de lume. Am ales lumea literară cea din cărţi, nu lumea destinelor literare cea din viaţa scriitorilor plini de hachiţe, orgolii, vanităţi, lupte fără sens, pentru că lumea cea din cărţi, deşi izvorâtă în genere din lumea reală, este mult mai frumoasă decât lumea scriitorilor ca parte a lumii reale alterată de angoasele, nemulţumirile, parvenirile şi bolile sufleteşti de care suferă şi nu vrea să se vindece urmând reţetele oferite de lumea din cărţi. Este mult mai liniştitoare acea lume decât aceasta prin care trecem făcându-ne destinul ferfeniţă, iar opţiunea, scrisul cărţilor adică, o cârpă la îndemâna unor inşi fără scrupule care, din păcate, sunt pentru scriitori grupurile ţintă pentru care pierdem vieţi întregi la masa de scris.

2. Istoria literaturii consemnează, uneori, arbitrar momentul debutului unui scriitor. Pentru dvs., când credeţi că s-a produs (cu adevărat) acest eveniment?  Vorbiţi-ne câte ceva despre primele încercări literare.

2. Istoria literaturii, aşa cum se scrie la noi acum, nu consemnează foarte multe lucruri consacrate, dar mai ales debuturile unor scriitori. Şi asta pentru că a dispărut spiritul cronicăresc de consemnare şi comentare a faptelor recente, lăsate să dospească sau să fie veşnic uitate. Plângerile „istoricilor literari”, criticilor literari se mărginesc la a spune că sunt năpădiţi de avalanşa apariţiilor editoriale, de sumedenia noilor veniţi, noilor plecaţi, unii de tineri, alţii dintr-un anonimat clădit prin grija lor într-o viaţă dedicată himerei literare, în timp ce unii chiar din gloria oferită de o viaţă plină de oportunităţi şi conjuncturi care i-au scos în faţă, dar răsturnaţi de criteriile care, pasămite, se schimbă de la o zi la alta din cauza inconsecvenţei şi inconsistenţei principiilor aplicate în scrierea unor astfel de istorii. Păi ce-am fi aflat noi despre istoriile noastre medievale, să zicem, dacă Grigore Ureche, Ion Neculce sau Miron Costin, ori Dumitrie Cantemir s-ar fi lamentat în faţa miilor de fapte aduse până la ei de izvoare pe care dacă nu le-ar fi căutat n-ar fi scos la iveală stâlpii unei identităţi pe care acum ne sprijinim? Or aşa-zişii noştri istorici literari de nouă formulă par mai ispitiţi să elimine decât să adune, să îngroape în timp decât să dezgroape fapte şi oameni care şi-au îndreptat destinul spre o opţiune din capul locului perdantă. Şi exemplele sunt suficiente şi alarmante, încât aşteptăm reîncarnarea cronicarilor serioşi de categoria celor numiţi mai sus, pentru care orice faptă literară cât de mică să însemne o verigă la întregirea veridicităţii istoriei literaturii române, care, aşa cum ne este oferită de noii ei cronicari, arată foarte săracă, ciunţită de vârcolacii prejudecăţilor care-i domină. Şi-n aceste condiţii n-are rost să mai vorbim dacă ştiu eu cine şi-n ce împrejurări a consemnat evenimentul debutului meu literar. Poate doar eu în diverse fişe bio-bibliografice, în CV-uri, sau alţii în unele dicţionare. Şi acesta s-a produs în decembrie 1972, sub girul lui Geo Dumitrescu, în „România literară”, după ce în august al acelui an în „Clopotul literar şi artistic”, regretatul ziarist Nicolae Cîntec mi-a publicat două poezii. Aceste ieşiri în presă au venit după cel puţin trei ani de încercări într-ale scrisului. Am scris, de la început, poezie, proză, teatru, ratând ca orice începător, dar nerenunţând, pentru că aşa a vrut destinul. Multe dintre acele încercări au fost înghiţite de flăcările sobei de la Coşula, altele, cum este încercarea unui roman şi a unei piese de teatru mai sunt printre manuscrisele mele care vor urma aceeaşi cale a cenuşii. Că aşa vrea destinul lor. Pentru că şi manuscrisele scriitorilor au un destin al lor, nu.

3. Care a fost drumul până la prima carte ?

3. A fost un drum destul de anevoios. Dar acum sunt mulţumit că a fost aşa, pentru că dacă aş fi debutat prin anii ‘70, aşa cum s-ar fi putut întîmăpla cu o carte prezentată la Editura Eminescu şi din care juriul a ales să publice într-o antologie un grupaj în 1974, acum aş fi regretat mult. Aş fi putut publica prima carte în 1981, la Albatros, dar, iarăşi, regulile de atunci m-au împins cu un fragment din „Esopia” în antologia apărută în anul următor. Aşa că abia în 1986, după ce m-am bătut trei ani cu Andi Andrieş la „Junimea”, având-o ca scutier pe Doina Florea Ciornei, am ieşit cu o carte, şi ea ciunţită de 13 poezii, şi cu alt titlu decât cel iniţial, şi anume „Poeme introductive”. O carte care, la acea vreme destul de tulbure, a fost foarte bine primită de critica literară.

4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară, prieteni, eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa ca om şi scriitor?

4. Am fost impresionat, la vremea ivirii mele în lumea literară de mai mulţi scriitori de care mă simţeam legat sufleteşte, dar la care nu puteam ajunge decât prin cărţile lor. La Botoşani exista pe atunci Lucian Valea. Am stat zece ani în preajma lui şi am deprins gustul pentru cărţi şi bibliotecă, pentru lecturile selecte, cele o sută de bază, cum spunea el. Nu m-am apropiat de poezia lui, pentru că nu-mi venea pe structura mea. Eram apropiat atunci de poezia lui Gellu Naum, Ben. Corlaciu, Ilarie Voronca, Cosnt. Tonegaru, mai puţin de cea a lui Nichita Stănescu, dar destul de aproape de cea a lui Daniel Turcea, Virgil Mazilescu, Mihai Ursachi şi Leonid Dimov, şi foarte impresionat de T.S. Eliot, Ezra Pound, Ferlinghetti, Ginsberg şi afin cu poezia lui Rilke pentru care aveam un adevărat cult. Dar cel care mi i-a adus în faţă pe toţi a fost A.E.Baconski cu Panorama poeziei univerale, cei „O sută de maeştri”, aşa cum i-am numit într-o carte nepublicată şi care se va numi când o voi publica „O sută de maeştri şi un discipol”. Dar gruparea în mijlocul căreia m-am simţit bine a fost cea care se aduna anual la Tîrgu Neamţ la Colocviile Naţionale de Poezie, adică gruparea optzeciştilor din toată ţara din structura căreia fac parte şi căreia i-am dedicat o colecţie de poezie la Editura Axa, „La Steaua – poţi optzecişti”, în care până acum au apărut peste 70 de poeţi.

5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gândirea liberă, constituie o mare problemă a lumii contemporane. În aceste condiţii, care este, după dvs., raportul dintre cetăţean şi scriitor, dintre scriitor şi putere?

5. Raportul care a fost din totdeauna, minus aberaţiile obediente ale unor scriitori faţă de putere, faţă de orice fel de putere promovată de orice fel de ideologii, fie totalitare, autocrate sau democrate, atunci când politicul oferă iluzia că poţi ajunge la glorie prin trecerea obligatorie a talentului tău prin sosul oferit de acest flagel social. Mai cinstit mi se pare a fi fost şi a fi raportul dintre cetăţean şi scriitor, atunci când însuşi scriitorul este cetăţeanul care se implică într-un fel al lui la viaţa socială, fără a-i ordona reguli de comportare sau influenţă de putere, ci doar reguli estetice, mereu în rafinare şi esenţializare a existenţei. Mai ales că în lumea în care şi scriitorul trăieşte acum, diferenţa nu mai este atât de vizibilă ca atunci când scriitorul, pentru greşelile sale, putea fi dus la eşafod, la spânzurătoare, la Canal, la Ocnă sau deportat în Siberia, ori, urcat pe culmile gloriei, pe principii ideologice fără pic de morală estetică, ordona minţi spre o falsificare generală, spre, în fond, un genocid cultural şi social. Pe când acum, scriitorul a devenit elementul social comun care-şi prezintă produsele sale aşa cum o face zarzavagiul, cizmarul, confecţionerul, ori diplomatul, savantul şi aşa mai departe. Chestiune care-l împinge în anonimat şi la anularea evidenţei de care altă dată se făcea caz sau pe care se miza. Nu ştiu dacă e bine sau rău. Oricum, pierderea, se pare, o simte doar scriitorul, nu şi cetăţeanul de rând.

6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din această perspectivă cum apare, pentru dvs., literatura română contemporană?

6. Exact ca-n mileniul doi. Doar că vizorul prin care se vede s-a mărit un pic şi poţi afla în aceeaşi secundă ce face confratele din America sau Australia, fără a fi convins că el, de acolo, este chiar interesat de ce faci tu aici. Nu poţi compara o literatură cu alta, decât teoretic, la catedră, într-un curs de literatură comparată, nu şi într-unul de evoluţie recentă. Ce pot spune eu despre literatura norvegiană sau irlandeză, sau despre cea coreeană sau malgaşă, atâta timp cât nici norvegianul, nici irlandezul, ca să nu mai vorbim de coreean sau malgaş nu poate spune mai nimic despre literatura română. Pot spune că ciulamaua pe care o mănânc acum este foarte gustoasă, dar nu pot spune acelaşi lucru despre stridiile mâncate de un franţuz la Paris. Aşa că pot afirma că literatura română este foarte bună, că, deşi conţine în structura ei foarte mulţi scriitori de limbă română care nu fac parte, după unii critici şi istorii literari, din literatura română, ci din oricare altă literatură care, de asemenea, nu-i ia în seamă, că ea este reprezentată în competiţii doar de câţiva scriitori, mereu aceiaşi, ceea ce dă impresia acolo unde se vrea promovată că suntem o literatură foarte săracă, sterilă, scrisă după reţete aplicate prost pe un schelet gata să dea în inaniţie. Suntem o literatură scrisă într-o limbă vorbită de aproape 40 de milioane de oameni împrăştiaţi pe tot globul, dintre care doar 2 milioane vorbesc corect limba română, maternă deci, iar cam 10 mii citesc constat ceea ce apare, dar nu tot, pentru că tirajele sunt limitate la sute sau mii de exemplare. Ei, atunci, unde ne aflăm, în acest început de mileniu trei ? Nu cumva în pragul dispariţiei limbii române şi implicit a literaturii române care se va conserva în eşantioanele în care de regulă se păstrează esenţele ? Dar să nu fim chiar aşa de pesimişti. Chiar şi pentru cei 10 mii de cititori posibili, scriitorul român merită să existe. Dar el ar putea învinge numai dacă istoricii şi criticii literari vor şti şi vor vrea să demonstreze că suntem o literatură bogată, diversă, care ar putea chiar propune paradigme de urmat.

7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie sau este vorba despre un anumit „program” al scriitorului? La ce lucraţi în prezent?...Pe când o nouă carte?...

7. Dacă timpul de creaţie nu se confundă cu programul scriitorului, program continuu, sau cum spun confraţii de peste Prut, „program veşnic”, şi scriitorul îşi face de lucru aşa din senin sau când are chef sau atunci când iese la pensie, atunci nu vorbim despre un scriitor autentic, înscris într-un destin care cere sacrificiu până la capăt, ci despre un veleitar, diletant, grafoman sau mai ştiu eu ce alt ipochimen care ne terorizează în diverse ocazii şi mai tot timpul. Eu lucrez tot timpul. Simt că mă pierd în zadar atunci când nu scriu. Chiar acum scriu, răspunzând la această anchetă. Lucrez la un roman. De curând,  mi-a apărut o carte de poeme, Şaizeci de pahare la o masă, la Editura Cartea Românească. Am împlinit doişpe lustri de viaţă şi mă pregătesc să mă bat cu lumea, cu mine, cu destinul, să arăt că opţiunea mea a fost şi destinul meu.

Faculataiv :
7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea un dialog mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs. un text care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă mulţumesc pentru înţelegere.

În drum spre Iaşi

În drum spre Iaşi, de fiecare dată, oprim la Cotnari,
după ce ani buni de zile poposeam la Deleni, la un han,
în care Adam ne frigea fleici presurate cu sare pe o sobă încinsă,
iar Eva ne aşternea ştergare de in
pe masa de scîndură geluită,
pînă ce într-o zi, un italian a decis să ne fugărească de la masă după
o oră de aşteptare pentru o saramură cu peşte
pe care am lăsat-o să o admire cu ochii cît cepele
în timp ce un paznic ne-a urmărit cu maşina
pînă pe dealurile Cîrjoaiei,
unde, habar n-avea macaronarul, Ştefan cel Mare
ne aştepta cu masa plină de Frîncuşă,
iar Răreşoaia învîrtea la rotisor pui porumbaci
pe care-i muiam în mujdei
de ni se ridicau mustăţile pînă la sprîncene –

la masa noastră nu mai era loc decît pentru
o Grasă de Cotnari, urmată de o Fetească
şi o Tămîioasă Românească,
fiecare mesean cu pofta lui pe buze,
încît pumnul ameninţător al trimisului s-a deschis într-o palmă întinsă
într-un noroc pentru care nu merita să vărsăm amar de vin
adunat în sîngele nostru cu atîta migală,
încît de pe dealuri,
de prin vii,
de pe fostele cîmpuri de bătălie,
de prin cimitire,
din beciurile lui Niţă, de hăt-departe
toţi răzeşii cu cîte o sută de turci la umăr
s-au aşezat la masă şi-atît de mult au băut,
atît de mult au vorbit
că timpul a stat în loc, iar locului i s-a dat numele
pe care de mult îl avea
şi asta de mii şi mii de ori,
de mii şi mii de guri,
încît numai Dumnezeu ştie cît va ţine o astfel de fericire pe pământ.


     (Interviu realizat de Petruţ Pârvescu, în 2007, revăzut şi uşor adăugit în 2013. Botoşani)

marți, 24 septembrie 2013

Mirecea OPREA :                                    ÎMPĂCAREA CU LUMEA
                                      - Jurnalul de Curteşti -                                                                                                                                 


…Împăcarea lui Mircea Oprea cu lumea s-a produs/scris la Curteşti şi a fost parafată la Editura  Zona Publishers, din Îaşi, în anul 2013 (editor: Paul Gorban; Ciprian-Iulian Şoptică – redactor; Radu Vasile Chialda – copertă; Valentin Postolache – tehnoredactor; ilustraţie coperta1-4, Corneliu Dumitriu; fotografie coperta 1 extinsă – Emanoil Marcu; corectură – Mircea Oprea & Zona Publishers).
            Împăcarea cu lumeanotează editorul, Paul Gorban - este un titlu captivant care, printr-o energie extraordinară, impusă chiar şi de stilul cărţii – jurnal de gânduri poetice şi metafizice -, te surprinde şi te pune, într-un mod ontologic, în faţa semenilor şi, mai ales, în faţa propriei conştiinţe. Împăcarea cu lumea divulgă nostalgia autorului de a surprinde ca pe un organism viu lumea interiorului său, cu toate detaliile şi aspectele privind o legitimare reversibilă şi răvăşitoare, o lume din regnul tradiţiilor îndelungate, tari, în care predomină un fond cu iz mistic, poetic, uneori raţional, alteori scufundat într-un iluzionism oniric. Pe de altă parte, Împăcarea cu lumea apare şi ca un istoric al curiozităţilor savante ale autorului cu privire la lumea exterioară în care, aproape la tot pasul, Mircea Oprea presimte ameninţarea unei ciudate raportări la legitimarea normalităţii (…)”.
            Iar autorul, Mircea Oprea „avertizează”  cititorul Jurnalul de Curteşti nu-i o cronică. E doar Jurnalul pe care nimeni nu l-ar scrie în locul meu. Şi nu priveşte o viaţă reală, cu stare civilă, cu cele văzute de faţă cu martori, pentru că eu nu scriu Istorie, nu scriu Memorii. Scrisul sublimează starea mea de spaimă, extaz în oglindă, pe care nu o trăieşte altul în locul meu şi nu mi-o pot reprima, ea venind dintr-un interior şi un anterior unde n-am avut tăria încă să sondez, vine din debaraua cu de toate, şi acum e vremea să fac ordine. E spaima dintotdeauna dar pe care mi-am reprimat-o, spaima neezitând să se arate în resentimente în faţa semenilor, în faţa celor apropiaţi.” (pag. 100)
            În altă parte (pag.70),autorul scrie: „Aici, la Curteşti, în  Jurnalul de faţă aş vrea să-mi topesc monomaniile şi obstinaţiile adunate ani în şir pentru a nu deveni, în somn, coşmaruri.”  Iar, puţin mai jos: „Jurnalul, ce pare a se scrie singur, înafara timpului şi a spaţiului recunoscute în acte oficiale ca fiind ale mele, Jurnalul fără evenimente exterioare, sustrăgându-se clipei întâmplătoare, curge subteran prin mine de ani. Uneori scapă prin crăpăturile pământului şuviţe firave de apă, deconspirând traseul râului ascuns pe care plutesc, care mă poartă. Şi mă las în voia apei (…)”. Alteori, autorul pare a se contrazice sau, în orice caz, a se dezice de propriu-i scris, dorindu-şi/dorindu-se altceva : „Scriu şi simt cum scrisul mă trădează, nu spune ce-aş vrea eu să spun şi atunci, în momentele de slăbiciune, gândesc să-l trădez şi eu: să nu mai scriu, ci să pictez, să compun muzică ori, şi mai simplu, să dansez după ecoul subteranelor mele. Abia acela aş fi eu, dansul umbrei, şi n-ar mai rămâne din mine decât mişcarea în ritmul iluziei cât o sculptură de fum, uitată şi ea de cum te-ai aşezat din nou, cu grijile tale, în locul cuvenit ţie între grijile oamenilor.”
            … În fine, ca să nu citez chiar toată cartea – nici o şansă, sunt peste 350 de pagini – mă mai opresc la o precizare esenţială a lui Mircea Oprea, în legătură cu întreprinderea sa: „Caietul de sub pixul meu se va numi, poate, Cartea împăcării şi o gândesc de mult ca un liman al liniştii. Acesta ar fi proiectul – proiectul reconstruirii mele în relaţia cu mine, cu lumea. Din tot ce mi-am dorit, lumea mi-a dat, mi-a dat din prisosul ei ce a crezut ea de cuviinţă, pe când eu i-am dat tot ce a vrut să ia de la mine. Altfel, eu am plătit preţul cel bun pentru o marfă ce îi prisosea şi nu tocmai cea pe care mi-aş fi dorit-o. Ei, aici iarăşi, nu gândesc corect. Faptul că am ajuns la vârsta asta înseamnă că, într-un fel, tot ne-am înţeles, tot am bătut palma. Dar nici asta n-am vrut să scriu. Mereu pixul îşi scrie în caietul meu temele sale cu care a fost încărcat la fabrică, teme de larg consum, ambutisate după un şablon şi debitate în serie mare, dar paralele cu ceea ce aş vrea eu să spun.
            Va trebui să înţeleg că felul meu de a fi, cu lehamite de vidanjor, este şi acesta un mod de a vedea lumea, de a o aborda, de a o asimila, de a o rejecta apoi cu bănuiala că tot aşa vor trece şi restul anilor ce vor urma. Abia asta e împăcarea mea cu lumea, cu mine.”(pag. 164-165)
            Dar, dincolo nu de acestea, ci  de alte „justificări” (mie mi se par în uşor exces!), în cele 12 părţi/capitole, Jurnalul de Curteşti dezvăluie întreg universul gândurilor şi viselor, introspecţiilor/spaimelor (temerilor)/neliniştilor, dar şi ale certitudinilor şi – în final – ale împăcării autorului cu lumea. Şi cu sine…
            Sperând să nu deranjez(e), îmi iau libertatea de a face cititorului o mărturisire: - Eu îl suspectam -  demult -  pe Mircea Oprea de înţelepciune!  - De când? -…- Cam de când l-am cunoscut şi, mai ales, după Gravitaţia lunii (1988, Litera). Sentimentul s-a întărit  odată cu  Mirarea de mine (2010, Limes) şi s-a confirmat plenar/deplin cu Mirarea de voi (2012, Conta).  Ca să nu mai spun că, tot de la Mircea, am aflat ce înseamnă …Să dai mâna cu preşedintele (2012, Axa).
            …Aş fi dorit să închei, dar (mai) risc încă o „dezvăluire”: - Am citit, cu uimire, Jurnalul lui Mircea Oprea! M-am regăsit – şi mă regăsesc – dacă nu în chiar fiecare pagină, atunci sigur în prea multe. Şi am avut strania senzaţie că pasaje întregi îmi aparţin, că au fost scrise la masa mea  şi chiar cu „pixul” meu. Că mi-a „subtilizat” identitatea!  - Să fie vorba, oare, de oarecare compatibilitate în mirări, nelinişti, îndoieli – poate şi în gânduri – cu Mircea Oprea?  – Nu ştiu, dar nu-i bine să mă mai „dezvălui” aşa! Ce vor zice cei care vor citi rândurile de faţă? …- „alde”  ăsta a luat-o rău de tot pe alături. A început să se creadă Mircea Oprea (!).   – Nu! Mircea Oprea e un înţelept, cu OPERĂ !  -…Eu, o himeră.  – Mircea reţine şi aşterne pe hârtie ceea ce trăieşte/gândeşte!  - Eu îmi las gândurile/trăirile/ideile să zboare. Mă mulţumesc (şi le mulţumesc!)  fie şi măcar pentru că mă (mai) vizitează. Din când în când…    - Cu toate că şi Mircea crede că: „Să-ţi petreci zilele scriind, aşa să descoperi petele albe de pe hărţile lumii şi să cutreieri populându-le cu fantezia ta, scrisul fiind modul esenţial şi exemplar de a trăi, să-ţi petreci zilele şi nopţile scriind pare unora mai degrabă o condamnare decât o alegere fericită…”.
            Una peste alta, cu Jurnalul de Curteşti, Mircea Oprea a făcut primul pas în Împăcarea cu lumea ! Îl aşteptăm – dacă nu s-o fi şi întâmplat deja  – pe următorul :  Împăcarea lumii cu Mircea Oprea.
                       
                                                            Al. D. FUNDUIANU           


sâmbătă, 21 septembrie 2013

SIMONA-GRAZIA DIMA
Scurtă autobiografie


Poetă, eseistă, critic literar, traducătoare, publicistă, Simona-Grazia Dima este, prin formaţie, filolog, absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, cu diplomă de merit, ca şefă de promoţie naţională. A avut un debut precoce, la 8 ani, cu o scenetă premiată la un concurs iniţiat de Teatrul de păpuşi din Timişoara, jucată în turnee prin ţară şi străinătate (Modena, Italia). Redactor în cadrul Academiei Române din Bucureşti, membră a Uniunii Scriitorilor din România (din 1990), a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, ulterior Filiala Poezie, Bucureşti (din 2001), secretar general al PEN-Clubului Român (din 2006). Colaborează susţinut la principalele revistele din ţară şi la publicaţii literare din străinătate şi este autoarea a 15 volume apărute, dintre care 11 volume de poeme: Ecuaţie liniştită, Dimineţile gândului, Scara lui Iacob, Noaptea romană, Focul matematic, Confesor de tigri (premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Timişoara, 1999), Ultimul etrusc, Călătorii apocrife, Dreptul rănii de a rămâne deschisă, La ora fulgerului, Interiorul lucrurilor; trei volume de critică literară şi eseistică: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, modele pentru scriitori români contemporani. O anchetă literară (în colaborare cu Aurelian Titu Dumitrescu), Labirint fără minotaur, Blândeţea scorpionului, o traducere de orientalistică din limba engleză: Arthur Osborne, Sri Ramana Maharshi sau Calea Cunoaşterii Supreme, traducere din limba engleză (titlul original: Ramana Maharshi and the Path of Self-Knowledge).
Poeziile şi eseurile sale au fost traduse în limbile engleză, franceză, italiană, germană, maghiară, slovacă, turcă, galeza scoţiană, bulgară. Prezentă în antologii editate în ţară şi în străinătate, în numeroase volume colective, participantă la manifestări literare naţionale şi internaţionale.
Printre premiile acordate: premiul pentru poezie al Filialei Timişoara a USR (1999), premiul revistei „Acolada”.
Simona-Grazia Dima a tradus şi poezie semnată de autori străini, grupaje apărute în reviste literare din ţară („România literară”, „Luceafărul de dimineaţă”, „Steaua”, „Ramuri”, „Poesis” etc.).
1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt dimensiuni existenţiale fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) acestea în viaţa dumneavoastră?

Au jucat, aşa cum afirmaţi, un rol fundamental. Am ştiut că acest destin nu este unul uşor de asumat şi de urmat, mai ales în perioada în care am luat această decizie, cea a studiilor gimnaziale. Totul părea împotrivă, dar mi-am asumat riscurile. Eram fiică de scriitori, iar acest factor a obscurizat drumul meu exoteric, ca să mă exprim astfel. A existat, la început, o invidie surdă, precum şi o neîncredere în mine, în loc să se aprecieze faptul că se crea in vivo o generaţie scriitoricească. Am avut de depăşit obstacole cu care nu s-au confruntat alţi colegi de-ai mei.

2. Istoria literaturii consemnează, uneori, arbitrar momentul debutului unui scriitor. Pentru dvs., când credeţi că s-a produs (cu adevărat) acest eveniment? Vorbiţi-ne câte ceva despre primele încercări literare.

Scriu de când mă ştiu, iar poezia a apărut şi ea devreme, pe la 6 ani, dar sub formă uneori umoristică sau şăgalnică. Poezia ca expresie unei stări definit poetice s-a născut puţin mai târziu şi a coexistat cu cea de factură mai realistă, premergătoare.
Totuşi, dacă ne referim la un moment oficial, voi preciza faptul că debutul meu absolut s-a petrecut într-un chip destul de original, la vârsta de şapte ani şi jumătate, câştigând un premiu la concursul de creaţie pentru copii, iniţiat de Teatrul de păpuşi din Timişoara, cu sceneta Masca lui Lică, jucată pe scena acestui teatru de stat, în cadrul unui spectacol mai amplu, intitulat: Spectacolul de miniaturi A. B. C. D. şi Elefantul Bimbo (regia: Florica Teodoru, decor şi păpuşi: Ioana Constantinescu, laureată a Premiului de Stat, ilustraţia muzicală: Nicolae Boboc, artist emerit). Ulterior, întregul spectacol a fost filmat la Bucureşti şi difuzat pe postul naţional de televiziune, apoi a fost prezentat în turnee prin ţară şi în străinătate, de pildă în Italia, la Modena, într-o perioadă fastă, când acolo concertau orchestra din Bologna, sub bagheta lui Sergiu Celibidache, şi Orchestra BBC din Londra şi se producea Teatrul Insieme din Modena. Ce companie pentru Teatrul de păpuşi din Timişoara, ai cărui profesionişti entuziaşti s-au prezentat excelent, precum şi pentru creaţiile noastre, ale autorilor-copii, trei la număr, semnatari ai miniaturilor, deşi nu am fost prezenţi acolo! Am regăsit toate aceste amănunte rememorate cu nostalgie şi mândrie, de teatrul timişorean, în publicaţiile sale jubiliare. A existat şi o bună primire în presa de specialitate: Dana Crivăţ, cronicar teatral, în prestigioasa revistă „Teatrul” (unde au apărut şi două fotografii ce mă privesc – una cu mine în uniformă de alevă în clasele primare şi alta din spectacol, cu marionetele jucând în sceneta mea!), afirma despre creaţiile noastre, ale celor trei copii laureaţi, că au produs „un spectacol nu numai încântător, ci [şi] pe deplin matur din punct de vedere artistic”.
Le dictasem părinţilor totul, textul este aşadar autentic (ştiam să scriu, dar îmi plăcea să dictez). Am dat un interviu la Televiziunea naţională atunci, a fost o onoare şi o mare bucurie auctorială! Aspectul profesionist al întregii întâmplări este cel care mi s-a impus în amintire, dându-mi şi astăzi satisfacţie, iar nu cel spectacular, al succesului propriu-zis. Am avut întotdeauna oroare de amatorism, de lucruri făcute pe jumătate. Trebuie să spun că, spre cinstea mea, succesul nu m-a influenţat cu nimic, am continuat să-mi trăiesc viaţa cu toate fazele ei fireşti, pentru mine scrisul fiind ceva normal. Sceneta se baza pe experienţa mea de copil, tratând despre un grup de animale de jucărie, care-i spuneau stăpânului lor, frecventator al unei grădiniţe, că ar trebui să fie mai glijent şi să se spele regulat. Avea deci o propensiune practică, iar această orientare (umoristică şi practică) a coabitat în chip firesc cu adevărata poezie, născută mai târziu, situaţie care mi-a dat de gândit: nu cumva poezia este inextricabil legată de existenţă, de însuşi caracterul practic al acesteia? Adică poezia nu este un lux, ci esenţa vieţii, ceva absolut normal, cum ar fi spălatul pe dinţi, iar nu numai un ritual misterios? Îmi pun această întrebare fiindcă mi se pare cu totul natural să trăieşti poetic, citind poezie, trăind-o, experimentând-o, pentru asta nu e nevoie să poetizezi, să devii literaturizant cu orice preţ. Debutul pe care îl menţionez pentru poezie s-a petrecut la 20 de ani, cu un poem la care ţin, în Almanahul scriitorilor apartenenţi la Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti, graţie unui binecunoscut poet, care a apreciat acea lucrare a mea. Din nou, o mulţumire profesională, emoţia dulce a lucrului împlinit, bine făcut. Nicio exaltare în afară de această minunată bucurie reţinută, păstrată în suflet. Nu este un fapt exterior.

3. Care a fost drumul până la prima carte?

Unul foarte anevoios, din mai multe motive (mai mult sau mai puţin evidente): în primul rând, nu scriam o poezie inseriabilă. Viziunea mea era de natură spirituală, iar critica a dovedit (şi mai dovedeşte) mefienţă faţă de acest tip de viziune/opţiune, poate fiindcă este mai rar. Şi acum, de altfel, mă simt un etern debutant, deşi numeroşi sunt aceia care m-au înţeles. Dar îmi place situaţia asta de incertitudine, e plină de prospeţime. Frâne au fost şi motivele familiale, nu mai insist. Spun însă că, la vârsta când aş fi avut nevoie de încurajare, când aveam fragilitatea firească a adolescentului, nu am fost sprijinită social decât în foarte mică măsură. Mamei mele îi datorez statornicia mea – încurajărilor ei, credinţei sale absolute în mine, în talentul meu.
Voi rememora momentul declanşării unei viziuni, erupţia motivului poetic al fiinţelor mici, unul major al liricii mele: mă plimbam la un moment dat, prin anii deceniului 8 al secolului trecut, cu prilejul unei manifestări studenţeşti naţionale desfăşurate la Suceava, prin pustia Cetate de Scaun. Eram foarte supărată pe situaţia ca un fund de sac în care simţeam că este afundată ţara (şi unde nu vedeam nici ce rol urma să joc eu). Festivalul sau colocviul acela mi se părea politrucizat, previzibil, tendenţios. Aşa şi era. Greşeala noastră, a românilor, este că nu am avut, decât în foarte mică măsură, apetenţa pentru miraculos, nu am aşteptat decât previzibilul, ne-am mulţumit cu el. De fapt, chiar asta mă făcea să disper cel mai mult – banalitatea –, nu lipsa mâncării etc,. pentru care se puteau găsi rezolvări ingenioase. O paranteză: familia noastră a fost obişnuită cu greutăţile, bunica mea, o doamnă răpitor de frumoasă şi cultă, soţie de notar, a străbătut două războaie mondiale şi mai mlte regimuri politice, împreună cu familia ei destul de împovărătoare, mânuind la nevoie toate sculele meşteşugăreşti. Ştia, de pildă, să monteze, cât ai clipi din ochi, un dulap făcut scânduri din cauza transportului (cu căruţele, pe atunci). Bucătăreasă de premiul Nobel, cum o alintam eu, a trecut acest har (de a face, precum bucătarii chinezi, mult din mai nimic!) şi mamei mele şi, de ce să nu o spun, şi mie. În general, nu ne-a plăcut văicăreala şi am crezut ferm că omul nu trăieşte numai cu materie, aur, bogăţie, cu bunuri obţinute mură-n gură, ci are el de dăruit ceva, de inventat, de creat.
Pe acest fundal, percepţia poeziei îmi apărea ca fiind incandescentă, vie, consolatoare, aproape maternă. Cu privirea aţintită într-unul din hăurile cetăţii (arheologia a fost dintotdeauna o pasiune), m-a cuprins un vertij şi m-a invadat o suferinţă extraordinar de intensă, de parcă aş fi văzut moartea cu ochii, fundătura absolută. Apoi, deodată, am trăit o resurecţie deplină, urmată de vederea mentală, intimă, perfect de clară, a unui fluviu de lumină – liniştit, beatific, prietenos, veşnic. În acel fluviu de miere groasă, argintie, luminiscentă, se aflau concentrate lumea, înţelepciunea, sensurile universului, dar şi toată poezia lumii, inclusiv a mea. Am avut în acel moment certitudinea că, dedesubtul realului copleşitor, sălăşluieşte, din vecie, un strat de linişte eternă, de relaxare şi prietenie, de umor şi voioşie perfect naturale, apropiate, milostive. Nu existau decât iubirea, compasiunea, atotînţelegerea.
Din acel moment mi-am găsit inspiraţia poetică plenitudinară, plăsmuind mitologia fiinţelor mici, pe care simt nevoia să le definesc în continuare, spre a le feri de vulgarizarea căreia îi pot cădea (i-au şi căzut uneori) pradă. Căci fiinţele mici nu sunt nişte existenţe minore, de confundat cu nişte făpturi precum florile, micile animale etc. (deşi în poezia mea am făcut risipă şi de asemenea ipostaze), ci figurează stratul etern creator, temelia inerentă manifestării, existenţei generice, iar în acest punct ele se întâlnesc cu mesajul christic ori cu acela upanişadic (după cum se vede, am ajuns atunci, instantaneu, şi la concluzia unei convergenţe a religiilor, a unui nivel metafizic al lor, ceea ce poate îngădui – şi prilejui, ca pe un ales festin– unitatea în diversitate). Dacă ele sunt mici, aceasta se întâmplă pentru că sunt modeste, sunt existenţa ascunsă din sânul manifestării, cea care o determină pe cealaltă, cea vizibilă. Ele pot fi asemănate, în planul exterior, manifestat, cu acei oameni smeriţi, lăudaţi de Iisus în Predica de pe munte, dar sunt şi de temut, căci creează lumea şi, după ce ea se uzează, o distrug. Adică îi distrug doar forma, de vreme ce existenţa dinăuntru rămâne, oricum, eternă. Resuscitată ca o celebrare a existenţei neostoite. Par multiple, dar sunt o existenţă-monolit, un bloc ontologic, neputând fi gândite separat. Chiar dacă se pot desface în existenţe separate. O zodie a oximoronului, a paradoxului li se potriveşte în chip de eventuală descriere, realizabilă doar prin poezie, ceea ce am încercat să fac. Aşadar, poezia a jucat, pentru mine, un rol nu numai estetic, ci şi ontologic, de înţelegere a vieţii şi de trăire a ei pe coordonatele cele mai înalte. Am echivalat deşertul dintr-o ideală mistică a deşertului cu deşertul epocii în care trăiam şi analogia a funcţionat de minune.
Poemele care au izvorât în cascade, literalmente, după şi din acea infinitezimală clipă, au fost incluse într-un volum care a văzut foarte greu lumina tiparului, din pricinile ideologice ale epocii. Fiinţele mici au fost considerate, pe drept şi pe nedrept, subversive. Pe drept, pentru că păreau o subminare a ordinii de stat, un soi de marţieni ameninţători, ceea ce şi erau, dizolvând conceptualizarea aridă dintotdeauna neprielnică vieţii spiritului. Pe nedrept, deoarece, ele sunt eterne, ţin de orice timp, de orice loc, iar, invulnerabile fiind, nu pot fi atacate (şi nici nu sunt malefice, ci, în schimb, beatifice). Era, aşadar, o naivitate să le negi. Dar cenzorii nu ştiau asta. Sistemul funcţiona în cadrele sale absurde. Ca atare, am publicat întâiul meu volum, Ecuaţie liniştită, la editura bucureşteană Albatros (ce păcat că nu mai există astăzi!), după ce a fost scos de cinci ori din planul editorial (producţia de carte era planificată, în acei ani), dar incomplet, căci ar fi fost prea mare şi nu toate poemele „mergeau”, în optica cenzorilor. Următorul volum, Dimineţile gândului, a venit în prelungirea primului, trăind aceeaşi experienţă cenzorială). El cuprindea şi alte poeme din ansamblul iniţial, iar cenzura a fost încă o dată nemiloasă în ceea ce-l privea.
Am fost gata să renunţ, doar editorii au fost aceia care m-au convins să public volumul ţinând cont de sugestiile cenzorului bucureştean (o doamnă de o remarcabilă opacitate, care scrisese pe marginea paginilor volumului meu: „Mai puţină plutire, vă rog!”). Am ţinut cont de observaţiile sale, mulţumindu-mă să mut poemele din faţă (cele cu plutirea) în spate şi punându-le înainte pe cele în care apărea pământul (entitate mai grea, substanţială, dar, în fond, o metaforă filosofică!). Aşa că nu am schimbat de fapt nimic. Apoi am scos pur şi simplu câteva poeme pe care mi se spunea să le modific, preferând deci să renunţ la ele (trist a fost că editorii nu au îndrăznit să pledeze pentru integritatea volumului, dovedind o lipsă de curaj deconcertantă, în comparaţie cu alonja europeană pe care o afişează astăzi – nu dau nume, dar ştiu exact ce spun; unul din ei a mers până-ntr-acolo încât a schimbat câteva versuri, punând în loc nişte sintagme proprii, banalizându-mi poemele!). Nu am vrut să le desfigurez, încât ele au apărut intacte după 1990. De aceea, primul meu volum de după 1990, Scara lui Iacob, 1995, a continuat cartea originară, risipită, iar celelalte volume publicate, de atunci, au continuat acest motiv. Astfel, elemente ale ei se află, deopotrivă, în toate culegerile de poeme publicate de mine până astăzi. Am alcătuit, aşadar, în minte deocamdată, un ipotetic volum integral, gândit ca o unitate, în datele sale esenţiale, aşa cum l-aş fi dorit atunci şi sub titlul pe care mi l-aş fi dorit, deşi mult îmbogăţit de o reflecţie aprofundată faţă de cea de atunci (timpul îşi pune amprenta) şi de o creaţie ulterioară (acest filon al inspiraţiei continuă).

4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară, prieteni, eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa ca om şi scriitor?

Am fost membră a mai multor cenacluri timişorene, chiar preşedintă a unuia dintre ele, „Pavel Dan”, al Centrului Universitar (cenaclu longeviv, cu o tradiţie deja respectabilă, laborator literar unde s-au format numeroşi scriitori bănăţeni), până la limita de vârstă permisă, adică un an după absolvirea universităţii, deoarece era un cenaclu studenţesc. Ca preşedintă-studentă, am participat la organizarea unor întâlniri cu alte cenacluri importante din ţară, iar ca preşedintă-profesoară făceam acelaşi lucru, venind de pe navetă şi petrecându-mi duminicile (două pe lună) îmbăiată în apele hrănitoare ale atmosferei şi lucrărilor cenacliere. Menţionez că la toate întâlnirile de lucru am urmărit scrisul celorlalţi, într-un mod activ, prin luări de cuvânt şi prin referate, foarte preţuite, pe marginea lucrărilor ce urmau să fie citite. La fel făceam şi la întâlnirile din cadrul altor prestigioase cenacluri timişorene a căror membră eram: „Hyperion”, al Facultăţii de filologie a Universităţii din Timişoara, şi „Cenaclul scriitorilor”, desfăşurat la sediul revistei „Orizont” (în Sala sa cu lambriuri) oficial numit al Asociaţiei Scriitorilor din Timişoara (cum se intitula pe atunci filiala de astăzi). La ultimul am avut parte de o strălucită introducere în rândul scriitorimii locale, cu un grupaj de poeme în lectură proprie şi referate de Marcel Corniş Pop şi Vasile Popovici.
Atenţia, colegială şi critică, la scrisul celorlalţi a existat întotdeauna, este o parte componentă a personalităţii mele.
Am fost apreciată, din studenţie, de profesori excepţionali, totodată scriitori importanţi, precum Livius Ciocârlie, Marcel Corniş-Pop, Eugen Todoran. Ultimul, de o vastă cultură europeană, exeget fundamental al lui Eminescu, scosese de la naftalină un fascinant curs de folclor care mă arunca, de fiecare dată când îl auzeam rostit, sfătos şi molcom, de profesor, cu atâtea referiri la Eliade, Lévy-Bruhl ş.a., într-un adevărat extaz, influenţându-mi viziunea poetică prin cosmicitate, apelul la mit, toate în dezacord cu meschinăria filosofiei oficiale.
Marcel Corniş-Pop era profesorul meu de literatură engleză şi americană, dar şi un critic avizat, ale cărui observaţii pe textele mele poetice le luam în seamă. Livius Ciocârlie îmi făcea reclamă pe la alţii că sunt un remarcabil „cap critic” şi „scriitor de cursă lungă”, după cum am aflat după mulţi ani. Nu mică îmi este mirarea să constat şi, implicit, să-mi reamintesc în ce atmosferă liberală m-am format, o atmosferă culturală densă. Nu eram conştientă pe atunci de acest noroc, îmi tuna şi fulgera mereu. Erau anii ’80, iar eu îmi publicam primele cronici şi recenzii în revistele „Orizont” şi „Forum studenţesc” din Timişoara, pe când eram deja membră, apoi preşedintă, a cenaclului „Pavel Dan” al Centrului Universitar, mai sus-pomenit, fiindcă iubeam şi critica, într-o măsură apreciabilă.
Dar cel mai mult m-a influenţat viaţa mea de familie, faptul că am cunoscut un om perfect: mama mea. A fost evenimentul miraculos al existenţei mele. Mă simt o făptură împlinită prin acest eveniment, ştiu că nu am trăit degeaba. Puteţi întreba de ce, vă răspund: fiindcă literatura este un pariu ontologic, nu doar unul scriptural sau intelectual, aşa că ea se leagă, în cazul meu, de o căutare a esenţelor, a metafizicului. Mama mea este şi un maestru spiritual, pentru mine, ceea ce este greu de explicat – cu totul altceva decât o simplă mamă, oricât de iubitoare. Este un om care îţi picură pacea în suflet, în preajma căruia simţi că ai ajuns la un liman, că nu mai ai nimic de căutat, iar nu unul care te îndoctrinează, asta înţeleg eu, în acord cu Sri Ramana Maharshi, printr-un maestru spiritual, spuneţi-i cum vreţi, duhovnic, confesor, deşi e cu mult mai mult. Cuvintele sunt prea slabe pentru a putea explica aceste lucruri inefabile, aşa că îmi rezerv plăcerea, voluptatea chiar, de a le lăsa nespuse până la capăt şi de a visa, eventual, la nişte proze care să le poată cuprinde/sugera. Adică tot la literatură, singura prin care pot să mă exprim cu adevărat.

5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gândirea liberă, constituie o mare problemă a lumii contemporane. În aceste condiţii, care este, după dvs., raportul dintre cetăţean şi scriitor, dintre scriitor şi putere?

În mod normal, aceste disjuncţii şi departajări (scriitor şi cetăţean vs. putere politică) nu ar trebui să existe. Puterea este aleasă de popor şi ar trebui să-l reprezinte, nu ar fi normal să se creeze niciun conflict între putere şi cetăţean ori scriitor. În viziunea mea, scriitorul ar trebui să fie un exemplu, o forţă spirituală, nu un factor supraadăugat puterii. Să fie altceva, o versiune calitativă de om, nu una cantitativă, un model. Un focar de inspiraţie pentru poporul său, ca şi pentru conducătorii politici. Faptul că la noi se visează şi adesea se pune pe tapet implicarea scriitorilor în politică constituie semnul clar al imaturităţii naţiei noastre. A crea timp scriitorului pentru creaţie – iată ceea ce ar trebui făcut. Scriitorul este un profesionist care se cuvine să-şi exercite vocaţia pentru care s-a pregătit toată viaţa. Influenţa lui ar trebui să fie precum a pustnicilor, a lui Daniil Sihastru, la care mergea, pentru a sorbi inspiraţie, Ştefan cel Mare. Dar să obligi un  scriitor să-şi piardă timpul prin parlament, iată cea mai mare aberaţie pe care am întâlnit-o, iar ea mă face să cred că românul nu s-a născut poet, ci totuşi politician, magician, iubitor al puterii lumeşti, ceea ce este foarte trist. Ca să pun problema şi altfel, în spirit guénonian, scriitorul este brahmanul societăţii, deci castele imediat următoare ar trebui să vină la el doar pentru inspiraţie, cum spuneam. Atunci când vulgul îl recunoaşte pe scriitor, el vrea să-l coboare la nivelul său, fiindcă nu se poate ridica la înălţimea operei sale, nu-l poate cunoaşte în propriul său plan de referinţă. Neputându-şi-l încorpora prin cultură (naţie incultă, de! – s-o recunoaştem, căci nu susţine cultura, altminteri am putea trăi din scris! dar nici în lume nu pare să fie peste tot prea bine), vrea, simbolic, să-l îngurgiteze şi să-l devore prin funcţie, deviindu-l de la creaţie şi cooptându-l acolo unde îl poate înţelege, ca autor al unor edicte belfereşti. Îl pune „la produs” ceva pe gustul său. La asta am ajuns: la cel mai primitiv canibalism.

6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din această perspectivă cum apare, pentru dvs., literatura română contemporană?

Literatura română contemporană este una vie, puternică, variată, autentică. Supărătoare este o anumită fractură artificială între generaţii, între scriitorii adepţi ai unor stiluri distincte şi făcând parte din generaţii distincte. La recentul Congres Naţional organizat la Botoşani de colegul Gellu Dorian, la un moment dat câţiva tineri oaspeţi nu au dorit să citească. O astfel de frondă, în condiţiile în care ei au fost invitaţi cu prietenie acolo, generează o certă undă de tristeţe. Aş fi vrut să-i aud. Mi-aş dori un respect mai mare între generaţii şi, mai ales, o lectură susţinută a tuturor, de toate părţile. Nu există literatură a tinerilor sau a bătrânilor, ci doar literatură bună sau rea, ţesătura neîntreruptă a scrisului românesc de valoare, de la începuturi până azi. Aprecierea acestui fenomen în termeni temporali rămâne o dovadă de teribilism, deci de imaturitate, enclavizarea generaţiilor nefiind un semn bun pentru nicio cultură.

7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie sau este vorba despre un anumit „program” al scriitorului? La ce lucraţi în prezent?...Pe când o nouă carte?...

Cred în disciplina scrisului, de aceea programul de lucru ar trebui să fie ceva uzual pentru un scriitor, iar nu un pur elan romantic. Ar fi mult mai uşor de nu s-ar ivi atâtea obstacole exterioare, generate, în primul rând, de faptul că poporul nostru, repet, nu susţine cultura, încât autorul este nevoit să aibă un serviciu, adesea împovărător, care nu-i lasă putinţa de concentrare ideală, îi afectează sănătatea, îl uzează... Şi apoi sunt, adesea, şi alte proceduri de răpire a timpului creator, cum ar fi prea multele manifestări culturale, cel puţin în Bucureşti, lăudabile, dar de natură uneori prea apăsat mediatică. Spectacolul tinde să înlocuiască lectura răbdătoare, iar împrăştierea nu e bună pentru scris.
Am în pregătire două volume de eseuri critice, altul pe teme de spiritualitate, precum şi un volum de poeme. Cine ştie când le voi termina. Curând, sper, îmi va apărea o carte de meditaţii eseistice pe marginea relaţiei dintre poezie şi spiritualitate, pe care am lucrat-o cu multă bucurie, din eseurile apărute la rubrica mea intitulată Micelii, susţinută în revista „Vatra”, între anii 2010–2012.

Faculataiv :
7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea un dialog mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs. un text care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă mulţumesc pentru înţelegere.
MATUL ACESTUI DRUM
„Matul păşeşte aşa cum ar dansa o flacără... Picioarele lasă amprente, mersul are consecinţe: urmele Matului sunt arzătoare, el cheamă la trezire, surprinde şi însufleţeşte, răscoleşte sau distruge totul în cale.“
Marcel Picard,
Tarot. Practici şi interpretări
Simultan rege gata de încoronare şi biet Plantagenet
pornit în exil, la primirea unei diffidatio. Între ceea ce
vedeţi şi ceea ce sunt, între cale şi inimăinfinita
călătorie. Proptit într-o mână de solul ce mă devoră,
până la a fi doar un rest translucid pe o carcasă,
vă vorbesc de dincolo de trup, straie şi limbaj,
fac găuri în ţesutul moale de gumă, ca să înţelegeţi
unde se încolăceşte în final orice călătorie, ca să întrezăriţi
acelaşi lucru prin toate cuvintele şi membranele,
acelaşi ecran pâlpâitor, meningele indigo, orchestratorul
fără teamă-ngheţat, senin, mut de groază, ca să fiu
la înălţimea unei mărturii din bura prefirată-ntre viaţă
şi moarte, din realitatea de unde nu pot fi urnit.
N-am avut niciodată un număr, o parolă, un ecuson
pe piept, n-am minţit, spun ceea ce simt: tot pe drum,
vă-nşelaţi crezând că veţi ajunge altundeva decât
în inima voastrăcălătoriile sunt petele haotice ale iubirii
însă adevărata călătorie-i cu neputinţă de povestit.
Cuvintele, cabotini tropăitori, îşi vor scoate pălăriile
şi vor tăcea, iepurii trucaţi se vor cuibări, dacă nu veţi
veghea, în destinele voastre.

Dar ce e cu acest kobold schimonosit, răutăcios, agitat
prin iarbă, la pîndă?
Manikin... se-aude-un refren batjocoritor, subţire: „de viaţă
de moarte“, ce chicot, ce acompaniament fals la chitară,
pelerinajul e perpetuu ironizat de-o mantie din spatele lui.
Trupul mi-a fost aproape complet înghiţit
şi ce dacă (sec rezonează cineva)
mi-a fost cerut şi l-am dat,
l-am azvârlit în marele athanor al forţei oarbe, sticlinde,
fără semne, umblă acum pe lumea cealaltă
ca un porumbel fără glas
mai vedeţi o fărâmă gelatinoasă din el
atotputernicia mea stă în sfâşiere.

Şi diavolul funcţionează cu un carburant de iubire
şi cel care, în loc să te iubească, se prăbuşeşte, rănindu-te;
însă, ca ochii lui să aibă clipa lor de diamant,
a trebuit să ardă cărbunele unor ere
abia apoi va cădea definitiv, golit de privire, de minte,
de inimă.
Voi spuneţi că mergeţi,
eucă rămâneţi pe loc,
dacă nu-ndrăzniţi să vă perforaţi cazematele,
să vă lăsaţi înşfăcaţi de labele monstrului
dornic să vă mistuie.
Acceptaţi să cădeţi în hrubele jinduitoare,
sub colţii imperioşi.
Cu cât mai hărtăniţi, cu atât mai convinşi,
în cele din urmă, că rămâneţi intacţi, mai apţi
să distilaţi sucul nociv, animalic, ce vi se predă
în neştiinţă, spre-a-l înflori-n amor quintesentialis.

Îmi zăriţi triunghiurile hainei de clovn
ori zdrenţele fostului rege Plantagenet, în exil după ce-a primit o diffidatio,
dar nu puteţi privi Inima, în grota albastră
din dreapta trupului.
Nu vă luaţi după ce vedeţi
şi, aşa cum desprindeţi petic după petic,
spre-a dezgoli vidul în vârtej,
descotorosiţi-vă, unul după altul, de cuvinte,
de numere, de pelerinaje –
de ce atâta grabă?
în voi înşivă pătrundeţi, dincolo
de orice travesti, din păcăleală numai
deveniţi hoinari.
Mâncat de termite, voi renaşte îndată
călătorind, necălătorit.
De la ceea ce par la ceea ce sunt
continentul, retroversia în Inimă.
Oricum nu mă puteţi vedea întreg,
ies din pagină, deşi merg neîncetat,
sunt cuibul imutabilităţii, urc în spirale,
condurii mei roşii ard pămîntul,
paşii mei vin dintr-o străveche artă a focului,
jubilez mângâind nemişcat
mereu latura bună
a unei lumi în schimbare.

Nu plescăiţi la cina de cuvinte,
reamintiţi-vă, în plin ospăţ (nu dispare niciodată)
securea călăului,
la fiecare strop de miere, unul de sânge,
la expozeul din sălile regale,
decapitarea anonimă a unui trup singuratic,
în cartierul copiilor şi-al plebeilor.
O muzică de clopoţei bruiază ca de obicei mesajul,
ca vorbele să se retragă-n adânc,
după zăgazul invizibil, să gâlgâie
netulburat de nimeni spiritul
în golful slăbiciuniiimprudenţei – dezonoarei
Nu dormitaţi pe cuvinte, păscuţi de muşte,
pe crenelurile ciobite nu cucăiţi ruşinos
a pierde timp pe cuvinte, a te lăsa îmbrobodit
de ele e un sfârşit lipsit de glorie
ajunge un han din acesta cu ferestre prea luminate
şi aţi căzut de pe drum
La fiecare ochi de lumină
o fântână a nopţii,
vi se va trezi extazul
prin şocul unor limbi neînrudite
familiare, sublime ori meteoric-albe
care ţâşnesc din acelaşi cord în tăiere,
să vă-mblânzească prin perplexitate
să nu vă fixeze în menghină
un singur fel de rostire.
Din violenţă nu va rămâne cândva
nici urmă de mustrare
Fulgerul poate izbucni de oriunde
ghiciţi-l, umpleţi-vă chipul de puterea lui,
daţi trăsăturile voastre
mântuitei măşti a Meduzei

Sunt receptaculul întâmplării şi-al providenţei
Viaţa se înalţă în operă
care viaţă? chiţăie ranchiunos manikin
viaţa, un roi de furnici hăpăitoare
horcăitul care nu se mai aude
treacă de la mine tristeţea de moarte
în ogiva fostului meu piept
se trezeşte smaraldul

Bucureşti, 2013